Voorwaarden

Hengstenhouderij “Stal Brouwer” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins. Merries worden geïnsemineerd en/of natuurlijk gedekt voor rekening en risico van de eigenaar. Het dekseizoen eindigt op 1 september 2017 voor onze hengsten.

Alle genoemde dekgelden zijn exclusief stamboekkosten en 6% BTW. De dekclausule is mogelijk, gustverklaring van de de dierenarts dient voor 1 oktober 2017 in ons bezit te zijn.

Dekgelden

  • zijn exclusief BTW, Stamboek- en afdrachtkosten
  • vaste kosten € 250,- excl. BTW verzendkosten worden in rekening gebracht
  • alle dekgelden zijn inclusief dierenartsbegeleiding (scannen + opvoelen) op het station
  • vaste kosten merries op het station € 250,- (€ 110,- gefactureerd door dierenarts en € 140,- gefactureerd door Stal Brouwer)
  • bij embryotransplantatie is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo

De dierenartsbegeleiding wordt gedaan door Joeri Stevens: 06-414 701 76

Stallingskosten

  • merrie zonder veulen € 8,00
  • merrie met veulen € 10,00
  • pony zonder veulen € 8,00
  • pony met veulen € 10,00

De stalling is geheel op eigen risico

De stallingskosten dienen contant te worden voldaan bij het ophalen van uw merrie.

In verband met aanlevering van merriegegevens verzoeken wij u bij de eerste inseminatie en/of dekking een kopie van het stamboekbewijs, voorzien van lidnummer van de eigenaar, aan ons te overhandigen. De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza, tetanus en rhinopneumonie. Stal Brouwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor CEM besmetting.

Bij Stal Brouwer gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, inclusief daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen. Het sperma voor uw merrie kan voor 9.00 uur ‘s morgens worden besteld.

Wij houden ons beleefd aanbevolen en zullen onze uiterste best doen om uw merrie drachtig te krijgen. Zijn er problemen of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.